baner1

Zakwaterowanie i wyżywienie

Praktyki organizujemy w hotelach zapewniających zakwaterowanie - live in accommodation.

Najczęściej praktykanci mieszkają w pokojach przeznaczonych dla pracowników (tzw. Staff House), część hoteli udostępnia własne pokoje praktykantom, a niewielka grupa zapewnia zakwaterowanie w miejscu oddalonym w niewielkiej odległości od hotelu (pieszo lub komunikacją miejską).
Hotele/restauracje pobierają na poczet zakwaterowania opłaty, których wysokość zależy od zasad panujących w danym hotelu/restauracji. Koszt waha się od 0 do 70 GBP/tydzień (najczęściej 35-40 GBP tygodniowo)


Jeżeli organizujesz praktyki sam – nie zapomnij omówić kwestii zakwaterowania z managerem przed wyjazdem!


Opłata często obejmuje wyżywienie lub jest ono płatne dodatkowo (ok. 10-15 GBP dziennie za 3 posiłki), posiłki są oferowane on-duty, czyli w trakcie wykonywania obowiązków. Jeśli hotel nie oferuje wyżywienia, praktykanci mają dostęp do kuchni, gdzie mogą samodzielnie przyrządzać posiłki. Tygodniowe koszty wyżywienia w Wielkiej Brytanii oscylują w okolicy 40-50 GBP.


Uwaga! Uczestnicy muszą mieć na uwadze, że standard oferowanego zakwaterowania jest odpowiednio niższy niż standard samego hotelu. Wielką zaletą mieszkania w miejscu praktyki są nie tylko niskie koszty czy oszczędność na dojazdach do pracy, ale przede wszystkim możliwość łatwiejszej aklimatyzacji w nowym miejscu.


Uczestnik może zrezygnować z oferowanego przez hotel zakwaterowania i zorganizować je na własną rękę.

markerAdres: Katowice 40-684
ul. Gen. Jankego 249

telTEL: +48 32 307 04 38