baner1

Procedura i dokumenty

Procedura zgłoszenia na program trwa około tygodnia. Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak przebiega organizacja programu WORK UK:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Procedurę można rozpocząć wypełniając formularz on-line lub w wersji papierowej (do pobrania w sekcji download). Na tym etapie należy określić datę startową kursu e-learning (zobacz daty rozpoczęcia) oraz wybrać opcję programu (Standard/ Zdecyduj sam!), a także zdecydować, czy po zakończeniu kursu mamy zorganizować praktyki (w cenie programu).


 2. Wypełnienie formularza PLACEMENT REQUEST . To dokument należy złożyć w przypadku wypełaniania formularz zgłoszeniowego w wersji papierowej i tylko, gdy Uczestnik chce mieć zorganizowaną pełnopłatną praktykę przez TEE. Jeżeli został wypełniony formulrz on-line, nie ma potrzeby uzupełniania Placement Request.

 3. Podpisanie umowy i wpłata zaliczki (WORK UK Standard); W przypadku WORK UK Zdecyduj Sam - koszty programu należy opłacić przed zakończeniem kursu.

 4. Interview w języku angielskim;

 5. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji na program WORK UK, które zawiera:
  - daty rozpoczęcia i zakończenia kursu
  - login i hasło do platformy e-learningowej:

 6. Otrzymanie dokumentu Placement Conditions (osoby, które wypełniły Placement Request lub odpowiednie pola w zgłoszeniu on-line);
  – dokument potwierdzający możliwość zorganizowania pełnopłatnych praktyk w po zakończeniu kursu;

 7. Złożenie pozostałych dokumentów;
 8. Wpłata pozostałej kwoty (WORK UK Standard);

 9. Rozpoczęcie i po 2 tygodniach zakończenie kursu:
  - otrzymanie materiałów w formie elektronicznej

  Osoby, które wypełniły Placement Request lub odpowiednie pola w zgłoszeniu on-line:
 10. Otrzymanie Proposal Letter wraz z Interview details (oferta praktyki wraz z danymi kontaktowymi w celu odbycia rozmowy telefonicznej z hotelem/restauracją);

 11. Rozmowa telefoniczna/ via Skype z managerem hotelu;

 12. Podpisanie Umowy na praktykę;

 13. Potwierdzenie daty wyjazdu;

 14. Organizacja wyjazdu;

 15. Wyjazd do Wielkiej Brytanii i rozpoczęcie praktyki;

 16. Dostarczenie po 3 tygodniach FEEDBACK FORM;

 17. Ewaluacja praktyki po 8 tygodniach;

 18. Po zakończeniu praktyk uzyskanie certyfikatu Certificate in Work Experience.

 DOKUMENTY

 1. Dokumenty do wypełnienia, wzory umów, wzór CV można pobrać w dziale download.
 2. Formularz zgłoszeniowy (on line lub w wersji papierowej)

 3. Umowa

  Dodatkowe dokumenty dla osób, które po zakończeniu kursu chcą mieć zorganizowaną pełnopłatną praktykę w hotelu przez TEE

 4. CV w języku angielskim

 5. zdjęcie w formie elektronicznej (formatu paszportowego, legitymacyjnego)

 6. VIDEO CV

 7. Umowa na praktykę w konkretnym hotelu (po potwierdzeniu miejsca i interview telefonicznym z managerem hotelu)

  Dodatkowo może dołączyć:
 8. referencje od poprzednich pracodawców (miejsc praktyk),

 9. w przypadku studentów lub absolwentów kierunków o profilu hotelarskim, turystycznym lub gastronomicznym zaświadczenie z uczelni lub kopia dyplomu,

 10. kserokopie zaświadczeń i dyplomów z odbytych kursów zawodowych,

 11. kserokopie. certyfikatów językowych (F i r s t , A d v a n c e d , P r o f i c i e n c y C e r t i f i c a t e , L C CI , TOE F L ).

markerAdres: Katowice 40-684
ul. Gen. Jankego 249

telTEL: +48 32 307 04 38