baner1

Zarobki

Odbywając praktykę organizowaną przez TEE w ramach WORK UK otrzymujesz pełne wynagrodzenie. Brytyjskie hotele i restauracje oferują praktykantom aktualną stawkę wynagrodzenia minimalnego, którą można sprawdzić na rządowej stronie https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates


Od kwietna 2018 minimale stawki  stawki brutto wynoszą:

 

  • dla osób powyżej 25 roku życia- 7,83 GBP za godzinę
  • dla osób pomiędzy 21 a 24 rokiem życia - 7,38 GBP za godzinę
  • dla osób poniżej 21 roku życia- 5,90 GBP za godzinę

 

Wynagrodzenie wypłacane jest w systemie tygodniowym, co dwa tygodnie lub raz w miesiącu- zależy to od zasad obowiązujących w danym hotelu/restauracji.


Dodatkowo, istnieje możliwość otrzymywania napiwków oraz praktyki w godzinach nadliczbowych, jednak zależy to wyłącznie od decyzji managera.


UWAGA! Praktykantom przysługuje prawo zwrotu kwot pobranych jako zaliczki na podatek dochodowy. TEE pomaga w uzyskaniu zwrotu podatku po powrocie uczestnika z praktyki (więcej informacji w zakładce Zwrot podatku).

  • Poniższa tabela przedstawia przykładowe wyliczenie minimalnych zarobków netto (wg stawki 7,50 GBP) w oparciu o długość pobytu i przy założeniu odbywania praktyki w najczęściej spotykanym wymiarze 40h/tydzień:

 

długość praktyki 12 tygodni 52 tygodnie
zarobek brutto £ 3600 £ 15600
TAX* ok. £390 ok. £ 656
insurance**  ok £432 ok £1870
zarobek netto

£ 2778  (13 963 PLN)

£  13 074 (65 717 PLN)

 

* zaliczki na podatek dochodowy. Kwota wolna od podatku w roku 2016/2017 wynosi £11,000 rocznie, co oznacza, że zaliczki pobrane w przypadku zarobku niższego są w całości do zwrotu. Kwota zarobiona ponad £11,000 rocznie jest opodatkowana 20% podatkiem, czyli w drugim przypadku opodatkowaniu podlegać będzie kwota £ 4600 (15 600 - 11 000).  W pierwszym przypadku całość pobranych zaliczek jest do odzyskania, w drugim przypadku - jedynie nadwyżka ponad należny podatek.

** National Insurance (12 %)
*** Wg średniego kursu NBP z dnia 11.01.2017 (1 GBP = 5,0266 PLN)

 

Bardzo często w hotelach i restauracjach przewidziane są nadgodziny, a także istnieje możliwość otrzymywania napiwków, które w niektórych przypadkach zwiększają Twoje zarobki nawet o 50 %.

 

  • Wynagrodzenie wypłacane jest tygodniowo, co dwa tygodnie lub miesięcznie - zależnie od zasad obowiązujących w danym hotelu, pubie czy restauracji.
  • O zwrot podatku możesz ubiegać się po powrocie do kraju. Więcej informacji znajdziesz w dziale zwrot podatku.

 

markerAdres: Katowice 40-684
ul. Gen. Jankego 249

telTEL: +48 32 307 04 38